Evaluatie woningwet: urgentie ontbreekt. Alweer.

ANBO heeft opnieuw zijn zorgen uitgesproken over de bereikbaarheid van huurwoningen en het gebrek aan langetermijnvisie voor nieuw- en verbouw. Dit naar aanleiding van de evaluatie van de Woningwet. Vooral eenpensoonshuishoudens - een groeiende groep - zullen het moeilijker krijgen op de huurwoningmarkt. De minister van Binnenlandse Zaken wil het maximuminkomen waarmee zij nog in aanmerking komen voor een sociale huurwoning verder verlagen, waardoor een grotere groep mensen naast het toch al beperkte aanbod grijpt. 

Meer bouwen, meer maatwerk

"De woningbouwcorporaties [zouden] veel meer mogelijkheden moeten krijgen om naast sociale huur ook voor het middensegment te gaan bouwen. Niet alleen zou het helpen om de verhuurderheffing aan te passen of te staken, maar voor het moment is het vooral belangrijk dat de inkomensgrenzen kunnen worden bijgesteld zodat corporaties meer groepen kunnen bedienen die moeilijk aan een woning kunnen komen", zo schrijft ANBO-bestuurder Liane den Haan aan de Tweede Kamer. Wel is ze blij met de verruiming van het passend toewijzen - regels die voorschrijven welke (zorg)woningen beschikbaar zijn voor welke inkomensgroepen - voor ouderen met laag inkomen en met vermogen. Daar hoort wat ANBO betreft ook nog meer maatwerk bij.

Dwingende opdracht

ANBO hekelt het gebrek aan urgentie: al jaren mist er een goede visie op lokaal woonzorgbeleid. Een groot probleem, nu mensen steeds langer in hun eigen woning blijven wonen. Gemeenten nemen onvoldoende regie, en dus zou de rijksoverheid dat vóór hen moeten doen. "Wij vinden dat de samenwerking tussen gemeenten, lokale woningcorporaties, projectontwikkelaars én particulieren veel meer aangejaagd moet worden en zouden er voor willen pleiten dat de Rijksoverheid hier meer regie op zet en niet alleen ondersteunende maatregelen treft. (...) Wij hebben de minister van Volksgezondheid in dit kader inmiddels een aantal keer gevraagd om een dwingende opdracht aan gemeenten om , samen met corporaties, projectontwikkelaars en particulieren, aan de slag te gaan met een (ver)bouwopdracht."

Lees de brief