50-plusser is veerkrachtig en flexibel

Oudere werknemers zijn tot veel bereid om hun baan te houden of aantrekkelijk te blijven op de arbeidsmarkt. Dat blijkt uit onderzoek van ANBO, de grootste belangenorganisatie voor senioren, onder 1034 werkenden en gepensioneerden. Van de 862 mensen die na hun vijftigste een betaalde baan hebben gehad, heeft ruim de helft zijn baan aangepast. Twintig procent is minder uren gaan werken en bijna 13 procent heeft zijn werkzaamheden aangepast. Van deze groep zegt ruim 66 procent dat deze stap op eigen initiatief was. ANBO-directeur Liane den Haan: 'Het is een mythe dat oudere werknemers niet mobiel of flexibel zijn. Ze durven zich aan te passen aan veranderende omstandigheden." Van de groep die niet van functie of takenpakket is veranderd zegt bijna een kwart dat ze daar wel behoefte aan hadden. ANBO pleit al tijden voor leeftijdsbewustpersoneelsbeleid, dat inspeelt op de kracht van elke generatie werkenden.

Mythe

Dat blijkt ook uit het onderzoek. De stap die oudere werknemers na hun vijftigste zetten is slechts in elf procent van de gevallen ingegeven is door afgenomen kwaliteit of output. Dat strookt met onderzoeken naar oudere werknemers. Hoewel de mythe hardnekkig is, neemt hun arbeidsproductiviteit niet of nauwelijks af na een bepaalde leeftijd.  “Ouderen hebben een imagoprobleem, en dat is in veel gevallen onterecht. Zo zegt Den Haan vandaag in De Volkskrant naar aanleiding het onderzoek van ANBO. Ook uit onderzoek van TNS Nipo blijkt dat jongere werknemers minder goed met moeilijke tijden omgaan, terwijl ouderen juist veerkrachtiger zijn.

Geen scholing voor oudere werknemers

Een kwart van de deelnemers aan het ANBO-onderzoek geeft aan dat ze als oudere werknemer helemaal geen scholing meer krijgen aangeboden. Een gemiste kans, vindt Den Haan, te meer daar meer dan de helft van de ondervraagde ouderen zeggen graag scholing te volgen. “Oudere werknemers zijn tot veel bereid om hun baan te houden of aantrekkelijk te blijven op de arbeidsmarkt.”

Deeltijdpensioen geen no go

Bijna 42 procent van de ondervraagde werkenden zou op een gegeven moment met deeltijdpensioen willen gaan. Minder uren werken en daar dan salaris voor inleveren is minder populair: bijna de helft van de ondervraagden vindt dat geen goed idee. De helft van de ondervraagden wil graag zo lang mogelijk doorwerken, en volgt daartoe aangeboden cursussen. De andere helft wil vóór de pensioendatum stoppen met werken als dat financieel mogelijk is. Bijna 70 procent van de ondervraagde werkenden zegt wel dat het op peil houden van vakkennis en –vaardigheden door de werkgever betaald moet worden.

Lees het onderzoek