Toekomst pensioen: brief Koolmees teleurstellend

"Een teleurstellende brief." Dat zegt ANBO-bestuurder Liane den Haan in de reactie op de kabinetsbrief vernieuwing pensioenstelsel, die minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken) vanmiddag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Niet alleen ANBO reageert kritisch, ook de vakbonden hebben al afwijzend gereageerd. Een pensioenakkoord ligt dus voorlopig niet voor.

Vastgelopen onderhandelingen

De brief is een reactie op de eind vorig jaar vastgelopen onderhandelingen tussen vakbonden, werkgevers en kabinet over een nieuw pensioenstelsel. "Laat ik positief beginnen: ook de minister vindt dat er een nieuw stelsel moet komen en wil het tempo erin houden. Dat zijn we met hem eens", zegt Liane den Haan. "Ook goed is het dat hij nog steeds pensioen wil regelen tussen werknemers en werkgevers en dat hij niet zelf met een eigen stelsel komt. Ten slotte wil hij meer zzp’ers pensioen laten opbouwen. Dat is prima. Maar vervolgens houdt hij strak vast aan zijn eigen uitgangspunten en biedt hij nergens een opening om het overleg weer vlot te trekken. Dat is teleurstellend, want het pensioen van gepensioneerden én werknemers wordt elk jaar verder uitgehold."

Stokpaardje

In de brief schrijft Koolmees dat hij nog steeds feitelijk toe wil naar een pensioen met persoonlijke aanspraken. De wet verbeterde premieregeling, een soort individueel pensioen maar wel als collectieve arbeidsvoorwaarde, biedt volgens hem daarvoor ruimte. "Hier slaat de minister over dat ook volgens het Centraal Planbureau een echt collectief pensioen drie procent welvaartswinst oplevert. Daarmee voorkom je geluks- en pechgeneraties. Dat de minister de omzetting van bestaande collectieve naar individuele aanspraken is echt een voorbeeld van een liberaal stokpaardje."

Afschaffen doorsneepremie

Koolmees houdt ook sterk vast aan het afschaffen van de doorsnee-opbouw en wil verder studeren op de manier waarop dat moet. Die overgang zou tussen de 60 en 100 miljard kosten. “Daar heb ik tot op zekere hoogte begrip voor. Maar uit eerdere studies blijkt dat alleen bij een gelijktijdige overstap op een nieuw systeem het probleem kan helpen tackelen. Dus je moet eerst overeenstemming hebben over een nieuw pensioencontract.” De minister wil deelnemers meer vrijheid bieden, onder meer bij de keuze voor beleggingen. "Leuk hoor, maar dat is echt alleen voor een relatief kleine groep hoger opgeleiden. Uit alle studies blijkt dat mensen keuzevrijheid wel waarderen, maar er geen gebruik van willen maken. Ook dit is een stokpaardje, goed voor de bühne, maar niet zinvol op weg naar een beter pensioenstelsel."

AOW-leeftijd

De hete aardappel van de te snel stijgende AOW-leeftijd schuift de minister door naar een onderzoek. “Als het kabinet echt iets had gewild, dan had hij hier toch een gebaar kunnen maken. Mijn indruk is dat de minister de druk op de polder groot wil houden. Dat blijkt ook uit het feit dat hij enigszins dreigend de mogelijke kortingen bij de fondsen voorhoudt. Hij is niet van plan daar iets tegen te doen als er geen nieuw stelsel komt. Zelfs als de dekkingsgraad boven de 100 procent uitkomt en er dus geld genoeg in kas is, wil hij korten. Dat is voor ANBO totaal onaanvaardbaar. Ik begrijp dat de minister de druk erop wil houden, maar ik zou zeggen: kijk uit dat je niet in je eigen voet schiet!"

Lees de brief van Koolmees

Lees alles over het pensioenakkoord