Gezamenlijk wonen, ook met studenten, serieuze optie

Gemeenschappelijkheid en gezelligheid lijken bijzonder belangrijk voor een fijne woning op latere leeftijd. Dat blijkt uit onderzoek onder ruim 5600 respondenten van 60 jaar of ouder, van ANBO, de belangenbehartiger voor senioren. Ruim 1400 (25,7 procent) van hen een verhuiswens. Bovendien blijkt dat de 60-plussers met een verhuisbehoefte in verrassend hoge mate open staat voor een vorm van meer gemeenschappelijk wonen. Slechts 20 procent van de ondervraagden zegt 'nee' op de vraag of ze dat ooit willen. De grootste groep (ruim 55 procent) zegt 'ja, onder voorwaarden': van zelfstandigheid, van gelijkgestemdheid, van privacy of van vrijheid.

Samenwonen met studenten is een optie

Ook samenwonen met studenten vormt daarbinnen een acceptabele categorie. Hoewel slechts 4 procent van de ondervraagden de voorkeur heeft voor samenwonen met studenten – liever denkt men aan gelijkgestemden of vrienden – zegt ruim de helft van de ondervraagden samenwonen met studenten te overwegen wanneer zorgorganisaties dat als oplossing tegen leegstand aanbieden. “Gemakkelijk contact maken en gezelligheid zijn heel belangrijke factoren in de zoektocht naar een nieuwe woning. Zelfstandigheid is een groot goed, maar mensen erkennen dat ze geen eiland zijn. Ze hebben anderen nodig. In de experimenten die er gehouden zijn tussen oudere bewoners en studenten, zoals in Tuindorp-Oost, waar televisieprogramma Zembla vanavond een reportage over uitzendt, blijkt dat men het als verfrissend ervaart en men over en weer veel van elkaar leert.” ANBO pleit al tijden voor een meer gevarieerd woningaanbod, dat de problemen op de huizenmarkt voor jong én oud oplost. “Wij willen dat gemeenten een dwingende opdracht krijgen: procedures moeten versimpeld worden zodat er sneller en méér gebouwd kan worden. Er is een duidelijke behoefte voor meer gezamenlijk wonen, maar initiatieven komen moeilijk van de grond, en als het gebeurt op kleine schaal. Wij zeggen: volg de behoefte en ga aan de slag”, zo zegt ANBO-bestuurder Liane den Haan.

Aan de slag!

Een goede en passende woning is cruciaal voor een goede kwaliteit van leven, zo is de overtuiging van ANBO. Eerder riep Den Haan al op tot een dwingende opdracht aan gemeenten om aan de slag te gaan met wonen, wijken en welzijn. "In samenwerking met lokale woningcorporaties, projectontwikkelaars én particulieren. We weten al jarenlang dat de demografische ontwikkelingen nopen tot lokale actieplannen om te zorgen dat mensen op een prettige manier oud worden, maar tot nu toe ontbreekt op lokaal niveau te vaak een visie op woningaanbod en –voorraad in relatie tot de lokale behoeften. De 164 miljoen euro die de minister van Volksgezondheid hiervoor uittrekt is mooi, maar dit zet geen zoden aan de dijk zonder goede medewerking van gemeenten. We zien te veel stroperigheid en te weinig urgentie ”, zo zegt Den Haan.

Over het onderzoek

Dit onderzoek is gedaan tussen 29 januari en 6 februari, onder 34.000 leden en 28.000 niet-leden van ANBO. Ruim 7100 mensen reageerden, wat een response rate van 11,5 procent betekent. Daarvan zijn 5627 mensen 60 jaar of ouder; dat is de groep waar de bovenstaande conclusies uit worden getrokken. 76 procent van de ondervraagden is lid van ANBO. 42 Procent van de ondervraagden is vrouw, 57 procent is man. In 34 procent van de gevallen zijn de respondenten alleenstaand, zonder inwonende kinderen; in 45 procent van de gevallen zijn de respondenten samenwonend met een gezonde partner, zonder inwonende kinderen. De respondenten wonen overwegend in Zuid-Holland (21 procent) en Noord-Holland (19 procent).  De enquête is uitgezet via het mailbestand van ANBO. De resultaten zijn niet gewogen of gecorrigeerd en derhalve niet representatief. We spreken nadrukkelijk van een peiling.