Sollicitanten in wachtkamerSollicitanten in wachtkamer

Werkloosheid ouderen probleem voor economie

De Nederlandse economie kampt de komende jaren met hoge werkloosheid onder ouderen en een tekort aan gekwalificeerd personeel. Ook al groeit de economie, oudere werkzoekenden profiteren daar niet van. Arbeidsaanbod en-vraag lopen steeds sterker uiteen, blijkt uit onderzoek van het ING Economisch Bureau naar het groeivermogen van Nederland. Het bureau heeft een aantal maatschappelijke partijen -waaronder ANBO, MKB Nederland, FNV Jong en TNO, VSNU- uitgenodigd om de economische uitdagingen voor Nederland te prioriteren. In een openbare expertmeeting leggen zij vanmiddag de basis voor een groeiagenda voor Nederland. De voorzitter van de SER, Mariette Hamer, neemt de eerste conclusies in ontvangst.

Beeld gunstig, maar uitdagingen op de loer

De eerstkomende jaren zien er goed uit voor de Nederlandse economie. "Er is veel ruimte om te groeien, grote schokken in de wereld om ons heen daargelaten," aldus Marieke Blom, hoofdeconoom ING Nederland. "Maar op termijn laat een aantal structurele factoren zijn sporen flink na: vooral de vergrijzing, en de achterblijvende economische kracht van oudere werknemers en werkgevers, is een bron van economische zorg.”

Werkloosheid ouderen grootste economische uitdaging

De werkloosheid onder ouderen is nu al historisch hoog en loopt de komende jaren verder op. Ook al herstelt de Nederlandse economie zich, deze groep profiteert daar niet echt van. Het profiel van ouderen sluit steeds minder aan op de behoefte van werkgevers. Tegelijk zullen werkgevers aanlopen voor het vervullen van vacatures vaker op ouderen aangewezen zijn. “Een economie die tegen zijn grens aan loopt omdat werkgevers vacatures niet gevuld krijgen, en tegelijk ouderen die werkloos thuis zitten. Dat is het beeld dat opdoemt als we door onze oogharen een paar jaar vooruit kijken. Dat schaadt zowel de ouderen, als het groeivermogen van de Nederlandse economie”, aldus Blom.

Naar een nieuwe groeiagenda

Nu het kabinet Rutte-II bijna het vierde regeringsjaar in gaat, lijkt de hervormingszin enigszins verdwenen binnen de regeringscoalitie. De eerder genoemde partijen zien echter nog kansen om de economie ook voor de wat langere termijn een impuls te geven. Zij hebben het initiatief genomen om tot een nieuwe groeiagenda voor Nederland te komen.

Mythes besproken en doorbroken

Naast de waarschuwing verschaft het rapport 'Zeven vette jaren?' ook helderheid over enkele 'borrelpraatjes' die de ronde doen over de Nederlandse economie. Zo blijken nieuwe ouderen, in tegenstelling tot wat vaak wordt beweerd, een stimulans voor de economie. Ook de werkgelegenheid en het grote aantal zzp-ers geven de Nederlandse economie een impuls. Daarentegen blijkt ons exportmodel onder druk te staan, en heeft onze sectorstructuur mogelijk een lagere potentiële groei op lange termijn.

Volgens ANBO zijn er ook meer concrete maatregelen nodig in de sfeer van loonkostensubsidies langdurig werklozen, begeleiding bij zoeken naar werk en wegnemen vooroordelen werkgevers over de kracht van oudere werklozen.