Stop het rondpompen van geld voor toeslagen

De oninbare bedragen bij De Belastingdienst kunnen snel lager worden als het toeslagensysteem op de schop gaat. Dat zegt ANBO in reactie op de berichtgeving vandaag, dat De Belastingdienst 1,6 miljard euro heeft openstaan aan onterecht uitgekeerde toeslagen. Ruim een derde van het uitstaande bedrag, 586 miljoen euro, staat bij de Belastingdienst in de boeken als oninbaar, zo schrijft onder andere de NOS. Morgen spreekt de vaste Kamercommissie Financiën over het belastingplan 2018. ANBO stelt voor om de toeslagen voortaan ambtshalve - dus automatisch - toe te kennen, op basis van de door de Belastingdienst definitief vastgestelde verzamelinkomens. "Zo stoppen we het rondpompen van geld; we maken we het systeem goedkoper én mensen worden niet langer geconfronteerd met naheffingen en correcties. Deze manier van werken leidt tot schulden en daardoor tot problemen bij de Belastingdienst zelf. Toeslagen zijn er om te helpen, en daarop moet het systeem ingericht zijn."

Toeslag is voorschot

Op dit moment worden zowel huur- als zorgtoeslag bij wijze van voorschot én op aanvraag toegekend. Pas als de definitieve inkomensgegevens van de aanvrager (en eventueel van de toeslagpartner) bekend zijn bij de Belastingdienst, wordt de toeslag definitief berekend onder verrekening van de voorschotten. Per jaar vinden dus minimaal twee behandelrondes plaats, plus de noodzakelijke werkzaamheden om na te betalen en terug te vorderen.

Ouderenkorting: één euro meer verdienen, 1200 euro mislopen

Het voorstel om het toeslagensysteem te hervormen staat niet op zichzelf. In het belastingstelsel zitten meer onhandige, nutteloze of zelfs onrechtvaardige regelingen, die per 2018 aangepast kunnen worden. Op dit moment kunnen gepensioneerden die jaarlijks slechts één euro meer verdienen dan de inkomensgrens voor de ouderenkorting, maar liefst € 1200 netto mislopen. Zo'n schokeffect is onacceptabel, zo zegt ANBO-bestuurder Liane den Haan. Daarom pleit ANBO voor aanpassing in het Belastingplan 2018, waarover de Kamercommissie Financiën morgen debatteert. "De zogeheten ouderenkorting is een belastingkorting voor AOW-gerechtigden. Wij stellen een systeem voor met meerdere schrijven. Dat is eerlijker en leidt niet tot zulke grote verschillen als het huidige systeem." Basis van het voorstel is om een hoge korting te handhaven voor senioren met een inkomen tot ongeveer modaal (de eerste schijf). In de volgende schijven, met een lengte van elk € 12.150, wordt het bedrag van de ouderenkorting afgebouwd.

Inkomensvermogensheffing: bekijk het wérkelijke rendement

Zo is er de aanpassing van de vermogensinkomensheffing: hoewel de staat er sinds 1 januari 2017 vanuit gaat dat mensen met vermogen slechts weinig rendement daarvan hebben, wordt de vermogensinkomensheffing nog altijd gebaseerd op een fictieve renteopbrengst. Eén die nog altijd hoger is dan de werkelijk behaalde rente. ANBO pleit voor heffing op basis van feitelijke rendementen. Den Haan: "Ook dat is een eerlijker en daarmee ook een maatschappelijk aanvaardbaar systeem. Gelet op de huidige stand van de techniek mag het voor banken en andere financiële instellingen geen probleem zijn eens per jaar het feitelijke rendement aan de Belastingdienst door te geven, in plaats van de stand van het vermogen per 1 januari van het belastingjaar, zoals nu het geval is."

Lees de hele brief aan de commissie