PSD2, hoe zit het ermee?

Op 19 februari 2019 is de nieuwe Europese richtlijn Payment Services Directive 2 (PSD2) in Nederland in werking getreden. PSD2 betekent dat u andere partijen dan uw bank toegang kunt geven tot uw betaalrekening. Belangrijk bij deze wetgeving: het mag, het hoeft niet. U beslist zelf of en wanneer er een situatie is waarin u het prettig vindt dat een zogeheten derde partij toegang krijgt tot uw betaalgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) ziet toe op de belangrijkste privacy bepalingen in de nieuwe wetgeving.

Informatie van de Rijksoverheid

PSD2

Het wetsvoorstel regelt de invoering van de herziene Europese richtlijn betaaldiensten (PSD2) in Nederlandse wetgeving. Het doel van PSD2 is om het Europese betalingsverkeer te verbeteren en - na een vergunning van een toezichthoudende bank, zoals De Nederlandse Bank, én na uitdrukkelijke toestemming van de klant - ook andere bedrijven dan banken betaaldiensten aan laten bieden.

PSD2 verplicht onder meer banken aan nieuwe dienstverleners toegang te geven tot de betaalrekeningen en betaalgegevens. Deze wetgeving - de nieuwe Payment Services Directive - zorgt voor nieuwe Europese betaalrichtlijnen, op basis van technische afspraken tussen banken en andere financiële dienstverleners. Het is nog niet duidelijk hóe die toegang én de eventuele toestemming geregeld wordt. Daar is de Autoriteit Persoonsgegevens ook bij betrokken. 

Wat is het nut van PSD2 voor consumenten?

Het doel van PSD2 is meer vernieuwing, meer veiligheid en meer concurrentie in het Europese betalingsverkeer. Denk aan een digitaal huishoudboekje voor iemand met meerdere betaalrekeningen. Of een hypotheekverstrekker die zijn klant een offerte wil doen, op basis van inzicht in de uitgaven. De klant hoeft daar dan zelf geen financiële informatie meer voor te verzamelen en op te sturen. Dat kan ook gelden voor het online aanvragen van een persoonlijke lening of creditkaart. Dankzij PSD2 kan de aanvrager toestemming geven om zijn kredietwaardigheid snel digitaal bij zijn bank te controleren. 

Kun je tegen PSD2 zijn?

Zeker! PSD2 komt sowieso, maar als consument bent u vrij om te beslissen of u een andere partij toestemming geeft voor toegang tot de betaalrekening en betaalgegevens. Wanneer u geen uitdrukkelijke toestemming geeft mag uw bank uw gegevens niet vrijgeven. Het is nog niet duidelijk hoe dit alles geregeld is. Critici zijn bang dat dienstverlening afhankelijk wordt van toestemming om klanten zo te dwingen de betaalgegevens vrij te geven en dat de privacy van klanten teveel geschonden wordt. U beslist. 

Meer informatie

Samen met andere consumenten- en belangenorganisaties overlegt ANBO met De Nederlandse Bank om consumenten goed te informeren.  

Betaalvereniging: Antwoorden op vragen

DNB: Veel gestelde vragen en begrippen