Werkkamer met bureaustoelWerkkamer met bureaustoel

Opbouw en duur WW-uitkering gewijzigd

Sinds 1 januari 2016 zijn er een aantal zaken op arbeidsgebied gewijzigd. Met name voor degene die hun baan verliezen zijn deze veranderingen van belang. Zo is onder andere de opbouw en de duur van de WW-uitkering (Werkloosheidsuitkering) gewijzigd.

Hoe wijzigt de opbouw?

Tot 1 januari 2016 bouwde een werknemer voor ieder gewerkt jaar één maand WW-uitkering op. Sinds dit jaar is die opbouw anders geregeld. Voor de eerste tien jaar bouwt men nog steeds één maand uitkering op. Voor de overige jaren bouwt men niet meer een hele maand, maar slechts een halve maand uitkering op. Deze regel geldt alleen mensen die na 1 januari hun baan kwijt zijn geraakt. Wie zijn baan voor 1 januari 2016 kwijt is geraakt valt nog onder de oude regeling en krijgt voor elk gewerkt jaar één maand WW-uitkering met een maximum van 38 maanden.

Hoe wijzigt de duur?

Ook de duur van de WW-uitkering is veranderd. Tot 2016 was die maximaal 38 maanden. Sinds dit jaar wordt die stapsgewijs afgebouwd met één maand per kwartaal zodat de WW-duur vanaf april 2019 nog maar maximaal 24 maanden (2 jaar) is. Dit houdt in dat iemand na 38 jaar de maximumduur van 24 maanden WW-uitkering heeft bereikt. Iedereen die vanaf januari 2016 zijn baan kwijtraakt en een WW-uitkering aanvraagt, krijgt met deze nieuwe regels te maken. Wie voor 31 december 2015 ontslagen is kan nog maximaal 38 maanden WW-uitkering krijgen.

Hoogte WW-uitkering wordt anders berekend

Sinds 1 juli 2015 is de manier waarop het dagloon wordt berekend veranderd. Eerst werd gekeken naar het laatst verdiende loon, maar nu wordt gekeken naar het loon dat men verdiende in een periode van 12 maanden voordat men werkloos werd. Ongeacht of men bij verschillende werkgevers of in verschillende functies (met verschillend salaris) bij dezelfde werkgever heeft gewerkt. Dit kan dus van invloed zijn op de hoogte van de WW-uitkering.

Leeftijdsgrens vrijstelling sollicitatieplicht verhoogd 

Tot 2016 hoefden mensen die op de eerste dag van hun werkloosheid 64 jaar of ouder waren, niet meer te solliciteren. Begin dit jaar is die leeftijdsgrens opgetrokken naar de AOW-gerechtigde leeftijd (67 jaar en 6 maanden) minus 1 jaar.