langdurige werkloosheid, werkloos, WW, CPB, uitkering, loonkosten, Jong en Oudlangdurige werkloosheid, werkloos, WW, CPB, uitkering, loonkosten, Jong en Oud

Loonkostensubsidie helpt langdurig werkloze

Vandaag kwam het Centraal Planbureau (CPB) naar buiten met het rapport ‘Langdurige Werkloosheid: Afwachten en Hervormen’. Eén van de belangrijkste conclusies is dat nu de economie herstelt, de werkgelegenheid voor oudere werklozen achterblijft. Liane den Haan, directeur-bestuurder van ANBO: “En dat is zeer slecht nieuws. Nederland loopt uit de pas ten opzichte van andere landen. Het is niet te verkopen dat de oudere langdurige werklozen hier niet profiteren van het herstel van de economie.”

WW verlagen

Het CPB bepleit een aantal hervormingen op de arbeidsmarkt, waaronder het stapsgewijs verlagen van de WW-uitkering. Den Haan: “Een slecht voorstel. De suggestie die wordt gewekt, namelijk dat werklozen geen banen aannemen totdat ze minder WW krijgen, is te gek voor woorden. Senioren willen enorm graag aan de bak, maar krijgen de kans vaak niet. Of er ís gewoon geen werk, óf men neemt 50plussers niet aan. We moeten echt niet doen alsof de werkloze senior niet werkt omdat hij daar geen zin in heeft. Dat schiet ANBO in het verkeerde keelgat. Daarnaast wordt de duur van de WW in 2016 al gekort”

Loonkostensubsidie

“ANBO kan zich in sommige CPB voorstellen vinden maar wijst andere oplossingen sterk van de hand. Een goed voorstel is loonkostensubsidie, om werkgevers te stimuleren langdurig werklozen in dienst te nemen,” vervolgt Den Haan. Er wordt ook gesteld dat bijzondere arbeidsvoorwaarden, zoals extra vrije dagen, het voor werkgevers moeilijker maken senioren in dienst te nemen. “ANBO vindt ook dat je minder naar leeftijd moet kijken voor dat soort arbeidsvoorwaarden, maar naar het type werk. Bij zwaar fysiek werk moet je hier anders naar kijken dan bij een kantoorbaan bijvoorbeeld. Veel belangrijker is het om je employability beleid goed is: ervoor zorgen dat werknemers goed worden geschoold en dat je ze duurzaam inzetbaar houdt. Levensfase bewust personeelsbeleid dus.”

Beeldvorming, samenwerking en doelgroepbeleid

Den Haan: “Er moet intensiever worden samengewerkt door het UWV, uitzendbureaus en werkgevers op het gebied van werkgelegenheid voor senioren. Er is gewoon meer budget nodig voor doelgroepbeleid en om de beeldvorming aan te passen. Campagnes als Jong en Oud is Goud zijn bijvoorbeeld hard nodig om te laten zien hoeveel baat een bedrijf heeft bij oudere werknemers. Het beeld dat senioren in dienst nemen duurder is en dat ze minder opbrengen, moet echt om!”