Curriculum VitaeCurriculum Vitae

Leeftijd groot euvel voor werkzoekende

Uit nieuw onderzoek in opdracht  van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) blijkt dat mensen die ouder dan 35 jaar zijn en mensen die geen oorspronkelijk Nederlandse naam hebben, twee keer zo vaak niet uitgenodigd worden voor een sollicitatiegesprek.

Onacceptabel

ANBO vindt het onacceptabel dat oudere werkzoekenden en werknemers vanwege hun leeftijd niet uitgenodigd worden, zo laat directeur-bestuurder Liane den Haan aan het ANP weten: “Je ziet hier dat oudere werknemers buitengesloten worden, omdat werkgevers kampen met vooroordelen. Oudere werknemers zijn niet vaker ziek of minder productief. Ze zijn juist loyaal, hebben kennis van zaken en kunnen jongeren helpen hun weg te vinden in het arbeidsleven. Uit eigen onderzoek blijkt ook juist dat 50-plussers flexibel en veerkrachtig zijn. En dat deze groep er veel voor over heeft om een baan te vinden. Een goede mix van jonge en oudere werknemers is essentieel wil een bedrijf succesvol zijn.” 

Bedrijfsleven

Een speciaal inspectieteam van SZW gaat controleren of werkgevers genoeg doen tegen discriminatie. Ook gaat minister Lodewijk Asscher dit najaar opnieuw onderzoeken in hoeveel cao's afspraken worden gemaakt om leeftijdsdiscriminatie te voorkomen. “In de meeste cao’s is duurzame inzetbaarheid van oudere werknemers opgenomen. Het echte probleem rond diversiteit ligt op het bedrijfsniveau. Daar moet bij veel bedrijven de échte verandering nog plaatsvinden”, zegt Den Haan.   

Campagne

Vandaag begint het kabinet een campagne tegen discriminatie. “Bij de campagne moet wat ons betreft leeftijdsdiscriminatie veel aandacht krijgen, want de groep oudere langdurig werklozen groeit ondanks het economisch herstel. En wie boven de veertig is en werkloos, komt heel moeilijk aan een baan. Die twee factoren baren ons echt zorgen. We moeten voorkomen dat grote groepen niet meer deelnemen aan het arbeidsproces en te kampen krijgen met een flinke inkomensachteruitgang, waardoor  armoede en een enorm pensioengat ontstaat. Wat ons betreft moeten er stevigere fiscale regelingen ingezet worden om die langdurige werkloosheid te voorkomen”, vult Den Haan aan.