CVCV

Langdurige werkloosheid onder 45-plus neemt toe

De langdurige werkloosheid neemt toe. Met name onder 45-plussers. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Momenteel telt Nederland 663.000 werklozen waarvan 340.000 mannen en 323.000 vrouwen. Van de mannen zat 47 procent al minimaal een jaar thuis en ruim de helft van de langdurig werkzoekenden is 45 jaar of ouder.

Steeds jonger buiten arbeidsproces

Directeur-bestuurder Liane den Haan: “Over het algemeen daalt de werkloosheid, maar de langdurige werkloosheid onder 45-plussers neemt toe. Dat is zorgwekkend, want de leeftijd waarop je niet meer aangenomen wordt lijkt steeds lager te worden. Eerst was het 55-plus die moeilijk aan een baan kwam, toen 50-plus en nu is het al vanaf 45 jaar. Straks nemen hele generaties niet meer deel aan het arbeidsproces met alle gevolgen van dien, zoals een groot pensioengat.”

Tijd voor verandering

De overheid wil dat we allemaal langer doorwerken, omdat we statistisch gezien allemaal (gezond) ouder worden. Momenteel ligt de pensioengerechtigde leeftijd op 65 jaar en 3 maanden. “De overheid kan niet van ons verlangen dat we met zijn allen langer doorwerken als je midden 40 al buiten spel wordt gezet. Het is écht tijd dat de overheid enerzijds de beeldvorming (de vooroordelen) over oudere werknemers aanpakt en anderzijds de arbeidsmarkt flexibeler gaat organiseren”, aldus Den Haan.