CVCV

‘Keer werkloosheid ouderen’

De werkloosheid onder 55-plussers is harder gestegen dan onder andere leeftijdsgroepen. Veel ouderen zijn ook langdurig werkloos; slechts 5 procent ziet kans om binnen 3 maanden een nieuwe baan te vinden. Veel werkloze senioren zien hun inkomen hard achteruit kelderen als zij het einde van hun WW-periode bereiken. ‘Tijd voor actie!’, aldus ANBO in een brief aan de Vaste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Die praat 11 februari over de Monitor arbeidsmarkt 2014.

Onderzoek werkloze oudere migranten

De arbeidsdeelname van 55-plussers is tussen 2008 en 2014 van 46 naar 58 procent gestegen. Dat is positief, alhoewel de arbeidsdeelname van oudere migranten in die periode slechts met 1 procent toenam naar 44 procent. “Dat vraag om nader onderzoek’, stelt ANBO-directeur Liane den Haan, “want dat is wel heel eigenaardig. Ouderen die werkloos worden hebben sowieso weinig perspectief om binnen drie maanden weer aan het werk te komen. Zeker als je dat afzet tegen jongeren die 49 procent kans hebben om te slagen.”

Ook aandacht voor beeldvorming

Volgens UWV-gegevens is het percentage oudere ww’ers bijna twee keer zo hoog als alle leeftijdsgroepen en is de werkloosheid onder deze groep in december 2014 extreem gestegen. ANBO vraagt niet alleen aandacht voor de negatieve inkomensgevolgen van deze werklozen, maar vindt dat er meer moet gebeuren om de langdurige werkloosheid te bestrijden. Ook de beeldvorming behoeft aandacht. Kortom: er is meer nodig dan bestaande arbeids- en re-integratie instrumenten.

Lees hier de ANBO-brief aan de Vaste Kamercomissie SoZaWe