'Iedereen gaat erop vooruit?'; we wisten dat dat niet waar was

Het kabinet is bij de voorspelling van de koopkrachtcijfers uitgegaan van verouderde gegevens over energieverbruik. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) publiceerde zaterdag meer recente cijfers. Uit deze nieuwe cijfers blijkt dat onze energierekening dit jaar gemiddeld 334 euro uitvalt. "Ik ben eigenlijk heel boos", zegt Liane den Haan, directeur-bestuurder van ANBO. "Hoe kun je nu bij zo’n belangrijk dossier dat koopkracht uitgaan van verkeerde cijfers? Te meer daar wij het kabinet en de Tweede Kamer er meerdere keren op hebben gewezen dat de voorspellingen veel te rooskleurig waren."

Bezorgd

Bij de presentatie van de miljoenennota op Prinsjesdag én bij de behandeling van de begroting van Financiën en Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft ANBO de Tweede Kamer en het kabinet gewaarschuwd. "Maar ik ben ook erg bezorgd", aldus Den Haan. "Deze tegenvaller raakt onze achterban het meest. Zij staan immers al sinds 2008 vrijwel stil in hun koopkrachtontwikkeling. Het huidige kabinetsbeleid en vooral de gevolgen daarvan maakt van deze stilstand een forse achteruitgang."

Brandbrief

ANBO schrijft het kabinet vandaag een brandbrief over de nu ontstane situatie. Uiteraard is onze brief niet alleen een protest, maar bevat ook enkele concrete maatregelen die snel ingevoerd kunnen worden. Den Haan: "Het is tijd voor actie!" 

Lees de brief