Een goed begin voor werkzoekenden?

In de serie 'een goed begin' vraagt netwerkorganisatie sollicitatieLAB 19 arbeidsmarkt-deskundigen en betrokkenen naar hun verwachtingen voor 2019. 19 dagen lang geven de deskundigen antwoord aan de hand van 5 vragen. Ook Liane den Haan en ANBO-ambassadeur John de Wolf deden mee, evenals AWVN-voorman Harry van de Kraats en VVD-Kamerlid Dennis Wiersma.

Liane den Haan

"Zolang de mismatch tussen vacatures en beschikbare werknemers op de arbeidsmarkt niet heel snel wordt aangepakt, kan het aantal werkzoekenden niet meer veel dalen. Slecht voor mensen én slecht voor de economie, want we lopen groei mis als werk niet uitgevoerd kan worden wegens gebrek aan vakmensen." (...) "Uit onderzoek weten we dat vooral oudere werknemers het gebrek aan persoonlijk contact in solliictatieprocedures als een groot gemis beschouwen. De afdeling P&O of HR moet zichtbaar en vindbaar zijn, als een uithangbord voor het bedrijf. Een mens of een afdeling die je kunt bellen als je denk dat je van waarde bent voor de organisatie. Liever dat, dan online portalen waar je je gegevens en de CV uploadt, en waar je nooit meer wat van hoort als je pech hebt. Dat onverstandig, onbehoorlijk en ook nog eens heel demotiverend."

Lees alle verwachtingen

John de Wolf

"Als ik Wouter Koolmees was zou ik meer mogelijkheden zoeken voor oudere werkzoekenden die al lang thuis zitten. Afwijzing op afwijzing doet wat met je eigen ‘ikkie’, zoals ik dat noem. Deze mensen hebben talent en vaak ook interesses, maar blijkbaar lukt het niet om een plek te vinden in een bedrijf. Terwijl er genoeg werk is."(...) 

"In ANBO Magazine portretteerden we Simone (64) die als receptionist niet meer aan de bak kwam, maar toen ze na drie jaar WW overging naar begeleiding door haar gemeente, lukte het binnen no-time om weer aan het werk te komen. Dit keer als chauffeur voor ouderen en kinderen. Ze werkt niet full time, en ze wordt geholpen door haar gemeente, maar ze werkt. En ze doet het ook nog eens hartstikke goed! Als ik dat soort voorbeelden hoor denk ik: het kan wel, als we maar willen."

Lees meer over Simone