werkloosheid, senior, baan, arbeid, imago, discriminatiewerkloosheid, senior, baan, arbeid, imago, discriminatie

Beeldvorming werkende senioren funest

Nieuw onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) laat zien dat werknemers van 60 jaar en ouder maar moeilijk weer aan de bak komen. Volgens de cijfers zijn in 2013 zo’n 68.000 werknemers hun baan verloren vanwege een faillissement. Twee jaar later had twee derde weer werk, maar dat gold in veel mindere mate voor de oudere werknemers. Liane den Haan, directeur-bestuurder van ANBO: “Van de 60 tot 65 jarigen had slechts een kwart na een half jaar weer een baan. Overigens komt dat niet enkel omdat senioren vaak langer werkloos zijn: een deel van deze groep bereikt de AOW-leeftijd niet lang na het baanverlies. Dat doet helaas niet af aan de enorme barrières die senioren ondervinden om weer aan het werk te komen.”

Beeldvorming en stigmatisering

In dagblad Trouw schrijft Frits van Buul, docent human resources management en psychologie aan de Fontys Hogeschool in Eindhoven, dat oudere werknemers worden gestigmatiseerd. Hardnekkige negatieve beeldvorming, vaak niet op feiten gebaseerd maar op foutieve aannames, zorgen ervoor dat werkgevers minder snel senioren aannemen. “Een betoog dat ons herkenbaar in de oren klinkt,” vervolgt Den Haan. “Al jaren hamert ANBO op het belang van het bestrijden van negatieve beeldvorming. Ook moet de overheid via fiscale prikkels, het ontmoedigen van leeftijdsdiscriminatie en het stimuleren van duurzame inzetbaarheid en leven lang leren de kansen van senioren op de arbeidsmarkt vergroten.”

Naderende verkiezingen bieden kansen

Met het oog op de verkiezingen voor de Tweede Kamer, die verwacht zijn in 2017, zijn er ook kansen om het probleem van beeldvorming op de politieke agenda te zetten. Den Haan: “ANBO draagt politieke partijen en hun programmacommissies meerdere oplossingen aan voor dit probleem. Er moet een pakket aan maatregelen komen, met onder andere fiscale stimulering van indienstname van langdurig werklozen, verlaging van de bruto arbeidskosten voor senioren en het faciliteren van scholing. Nu de economie weer langzaam aantrekt schrikt ANBO ervan dat ouderen nauwelijks meeprofiteren. Ingrijpen is hard nodig.”