CVCV

ANBO bij rondetafelbijeenkomst langdurige werkloosheid

De Vaste Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid organiseert vandaag een rondetafelbijeenkomst over langdurige werkloosheid. ANBO heeft de commissie een position paper gestuurd. “Werkloosheid onder senioren is een van onze speerpunten in onze belangenbehartiging. Met name deze groep is gebaat bij actie. Zij kampen geheel onterecht met negatieve beeldvorming. Ze zouden duur zijn, niet productief en vaker ziek. Allemaal niet waar, blijkt keer op keer uit onderzoek”, licht Liane den Haan toe, directeur-bestuurder bij ANBO.

Werkloosheid vijftig plus zorgwekkend

“Daarbij komt nog een extra probleem: eenmaal werkloos nemen de kansen op werk sterk af. Dat is heel zorgwekkend, zeker nu de pensioenleeftijd stapsgewijs omhoog gaat naar 67 jaar”, zegt Den Haan. “Mensen krijgen niet alleen te maken met inkomstendaling, maar ook met een pensioengat.” ANBO vindt het van groot belang dat bedrijven gestimuleerd worden om oudere werknemers in dienst te nemen en een duurzaam en levensloop bewust personeelsbeleid te voeren. Ook een ambassadeur kan helpen die beeldvorming positief te kantelen. Op termijn mag de arbeidsmarktpositie van ouderen niet fundamenteel afwijken van de algemene beroepsbevolking.

Fiscale prikkels nodig

Er moeten gericht arbeidsmarktinstrumenten ingezet worden om het tij te keren. “Een van de mogelijkheden is het inzetten van sterkere fiscale prikkels.  maar voor alles geldt: er is coördinatie voor nodig vanuit de overheid. Alleen op die manier kunnen we ervoor zorgen dat de ervaring en kennis van deze groep niet verloren gaat”, aldus Den Haan   

Lees hier de hele brief.