Man die hand wil schuddenMan die hand wil schudden

Ambassadeur voor werkzoekende senioren

Binnen twee weken komt er volgens minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een ambassadeur die ervoor moet zorgen dat de werkloosheid onder senioren daalt. Dat blijkt uit een debat in de Tweede Kamer over een rapport van het CPB (Centraal Planbureau) over de langdurige werkloosheid onder ouderen. ANBO heeft al vaker allerlei oplossingen voorgesteld en verwacht een ambitieus plan; een aanpak die werkzoekenden inspiratie biedt. 

Vooroordelen weerleggen

Het nieuwe boegbeeld moet de negatieve opvatting onder werkgevers over oudere werknemers bestrijden, kijken naar cao-afspraken en met feiten en goede voorbeelden de vooroordelen over vijftigplussers weerleggen. Dat kan door bedrijven die wel senioren hebben aangenomen over het voetlicht te brengen. “Asscher komt binnenkort, na overleg met werkgevers en werknemers, met een actieplan voor senioren en arbeidsmarkt”, licht Liane den Haan toe. De directeur-bestuurder van ANBO heeft al eerder allerlei oplossingen aangereikt om de negatieve beeldvorming van oudere werkzoekenden te bestrijden. “Zo’n ambassadeur is hopelijk niet alleen een ‘bühne-functie’, want ook via fiscale prikkels, het ontmoedigen van leeftijdsdiscriminatie, het stimuleren van duurzame inzetbaarheid en leven lang leren moet de overheid de kansen van senioren op de arbeidsmarkt vergroten.” 

UWV en no-riskpolis

In het debat kwam ook de dienstverlening van het UWV voor oudere werkzoekenden aan de orde; die moet effectiever worden. Een motie om de leeftijd voor de no-risk polis (kosten loondoorbetaling bij ziekte door UWV overnemen) te verlagen, komt volgende week in stemming.