Poppetje met rode pijlen op advertentiesPoppetje met rode pijlen op advertenties

Actief werk zoeken 45+ loont

Het loont voor werkzoekenden met een WW-uitkering boven de 45 jaar om actief te blijven solliciteren. Van de groep WW'ers tussen de 45 en 55 jaar blijkt dat -in de periode 2006-2012- circa 55 procent een baan vindt en boven de 55 jaar is dat circa 34 procent. Dat staat te lezen in het rapport ‘Kansen voor oudere WW'ers (45+)!’ van de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de dienstverlening van UWV, dat minister Asscher van Sociale Zaken onlangs heeft aangeboden aan de Tweede Kamer.

Campagne beeldvorming werkgevers

ANBO-directeur Liane den Haan: “UWV is bijna geheel overgegaan naar digitale dienstverlening, vanwege de technologische mogelijkheden en niet te vergeten: De bezuinigingen. Het is belangrijk dat oudere WW'ers intensief en breed blijven zoeken naar werk en daarop worden aangesproken door UWV. Ook minder gemotiveerde klanten moeten meer aandacht krijgen. Maar de kansen op uitstroom dalen met een uitkeringsduur van meer dan 24 maanden. Dus daar is nog een hoop te winnen, want ook voor 45-minners ligt het uitstroompercentage met 65 procent veel hoger. Goed dat Asscher heeft onderzocht of de UWV-dienstverlening voldoet aan de eisen. Maar wat vooral telt, is dat er meer banen komen zodat senioren ook meer kansen krijgen. Ten tweede dienen de risico’s voor werkgevers bij het in dienst nemen van (oudere) werknemers te verminderen. En zeker zo belangrijk: Er moet nu echt een campagne komen om de beeldvorming bij werkgevers over oudere werknemers bij te stellen.” 

Strenger aanspreken op eigen verantwoordelijkheid

Het Inspectie-onderzoek spitst zich toe op de dienstverlening van UWV om mensen in de WW, ouder dan 45 jaar, weer aan het werk te krijgen. Ook is gekeken of de klant voldoende heeft aan de e-dienstverlening van UWV en of persoonlijke dienstverlening wenselijk is. Juist om deze groep te blijven stimuleren om werk te zoeken, is de dienstverlening van UWV aan hen van belang. In de praktijk blijkt dat werkzoekenden die zelf actief op zoek zijn naar werk, veelal gebruik maken van de aangeboden dienstverlening en hier ook het nut van inzien. Veel werkzoekenden hebben echter geen goed beeld van hun eigen tekortkomingen en mogelijkheden. Of ze hebben juist behoefte aan een meer individuele aanpak door UWV. De Inspectie vindt dat UWV haar cliënten gerichter en nadrukkelijker moet wijzen op de beschikbare dienstverlening. UWV moet de werkzoekenden ook strenger aanspreken op hun eigen verantwoordelijkheid.