55-Plussers langer werkloos

Oudere werklozen moeten snel een baan zien te vinden, anders is de kans groot dat ze niet meer aan het werk komen. Iets meer dan de helft van de werkloze 55-plussers staat nog altijd aan de kant als hun uitkering is afgelopen. Dat blijkt uit een onderzoek van uitkeringsinstantie UWV, zo is vandaag te lezen in De Volkskrant. In juli maakte het CBS soortgelijke conclusies bekend: Een op de drie werkloze 45-plussers vindt pas na twee jaar of langer een nieuwe baan. ANBO zei toen dat betere begeleiding, meer training en vooral ook verbetering van het imago van ouderen bij werkgevers nodig is. “Hoog tijd dat het kabinet de Melkertbanen weer van stal haalt. Of noem het Asscherbanen. Het kabinet moet weer met een systeem komen om werklozen succesvol aan het werk te helpen" zo zei ANBO-directeur Liane den Haan vorig jaar.

Gemiddeld 30 maanden in de WW

"Vooral voor 55-plussers houdt de WW op zonder dat ze iets anders hebben gevonden. Bijna de helft (48 procent) zit een half jaar nadat de uitkering is afgelopen nog zonder baan. Deze ouderen zitten gemiddeld dertig maanden in de WW, jongeren tot 25 hebben gezien hun kortere arbeidsverleden veel korter recht op een uitkering; zij zitten gemiddeld drie maanden in de WW. Wie geen werk vindt, komt daarna alleen in de bijstand als hij geen vermogen heeft en een eventuele partner niet werkt." Het UWV noemt 55-plussers 'absoluut niet kansloos', maar hoe langer de werkloosheid duurt, hoe lastiger het wordt om weer een baan te vinden. 

Arbeidsmarkt zit op slot

De cijfers zijn niet nieuw, maar maken opnieuw duidelijk hoezeer de arbeidsmarkt op slot zit voor oudere werknemers. Volgens het UWV zijn ouderen voor werkgevers minder aantrekkelijk doordat ze vaak eenzijdige werkervaring hebben. Net als ANBO pleit het UWV voor meer investeringen in scholing en opleiding. D66 en CDA hebben tijdens de begrotingsbehandeling van het Ministerie van Sociale Zaken eerder deze week een voorstel ingebracht om het recht op scholing wettelijk vast te laten leggen. ANBO-directeur Liane den Haan noemde dat "een prachtig initiatief", maar stelde ook dat er meer voor nodig is. De financiering kan niet alleen uit de sectoren en het bedrijfsleven komen; de overheid moet ook meebetalen. ANBO is voorstander van een individueel scholingsbudget, dat ook gebruikt kan worden om van sector te veranderen. Zo blijven oudere werknemers wendbaar en kunnen ze bij werkloosheid eerder weer aan de slag.

Armoede het gevolg van inperking WW

Het kabinet gaat de ontslagvergoeding verlagen en de maximale duur van de WW wordt stapsgewijs ingeperkt van 38 tot 24 maanden. ANBO liet zich daar ook kritisch over uit, zeker gezien de moeite die oudere werkzoekenden hebben om nieuw werk te vinden. "Aanpassing van de maximale WW-duur is geen goede zaak. Dat leidt er toe dat werklozen eerder in de bijstand terecht komen of zelfs eerder geen inkomen meer hebben. Armoede kan hiervan het gevolg zijn", zo stelde Den Haan.