Actief in cliëntenraad CAK: ‘Doel is betere dienstverlening’

Namens ANBO vooral een steentje bijdragen aan een beter functionerend CAK. “Hierbij moeten de belangen van de cliënten en onze leden voorop staan. Zaken als bejegening bij inning of bij schulden van de eigen bijdragen kan een andere menselijker manier worden gehanteerd. Het CAK is zich daarvan bewust en is van goede wil." -  Aldus Dries Veldman, voorzitter van de Cliëntenraad bij het Centraal Administratie Kantoor (CAK) vanuit zijn ANBO-vrijwilliger rol.

Aandachtspunten van buitenaf

De organisatie heeft volgens Veldman ook ‘input van buiten’ nodig om goed te kunnen opereren. De cliëntenraad is geen klachtenbureau, maar juist tendensen uit de klach­ten zullen de aandachtspunten zijn bij het CAK-bestuur. “Wat dat betreft kunnen we vanuit ANBO onze bijdrage leveren in de vorm van onze dienst Raad & Daad.” Via Raad & Daad staan we onze leden bij met advies en hulp over inkomen, gezondheid en wonen. Per maand helpen we gemiddeld 500 leden, ook met vragen over het CAK.

Clientenraad is invloedrijk

“De raad bestaat uit mensen die als cliënt te maken hebben of hebben gehad met het CAK en mensen uit maatschappelijke organisaties, waaronder Humanitas en ANBO, en komt zes keer per jaar bij elkaar. Veldman is momenteel de eerste vergadering aan het voorbereiden, in samenwerking met de raad van bestuur. “We gaan een jaarplan voor 2019 maken. Mijn rol als voorzitter zal voor­al zijn dat ik het proces bewaak. Dat ik kan sturen in de discussie als die te diep of net niet diep genoeg gaat. Het is, kortom, een invloedrijke plaats in de raad.”